Sökning: "Albin Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Albin Nilsson.

 1. 1. Workplace Flexibility = Employer Utility? - A cross generational study of the workforce

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Andreas Nilsson; Albin Normark; [2019]
  Nyckelord :Millennials; Workplace; Flexibility; Creativity; Satisfaction;

  Sammanfattning : One of the most discussed managerial questions of today is how to handle the fact that the millennials make up bigger portion of the workforce year by year. This generation is sometimes described as profoundly different compared to the previous ones, and it is often stated that they demand flexibility from their employers. LÄS MER

 2. 2. Bodens Kommun i 3D

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Albin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : sida 1Sammanfattning:Det här projektet har gåttut på att skapa en slags 3D-miljö över Bodens kommun som man kan använda sig av för olika sakerinom kommunen. Projektetskapades i ArcGis-Pro, skillnaden mellan vanliga ArcGis och Pro är att man kan skapa 3D-miljöer i Pro. LÄS MER

 3. 3. Besiktningen – Samma trovärdighet när en säljare beställer den som när en köpare gör det?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jonathan Gyllenberg; Johan Bergengren; Albin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar huruvida man kan likställa en överlåtelsebesiktning beställd av en säljare med en överlåtelsebesiktning beställd av en köpare. Syftet med studien är att genom de olika rättskällorna diskutera problematiken i frågan om en köpare kan ha samma tillit till en överlåtelsebesiktning som är beställd av säljaren som om köparen själv beställt den. LÄS MER

 4. 4. Value delivery and sales : A qualitative case study on how IT-startups can improve their sales process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Markus Nilsson; Albin Thalin; [2017]
  Nyckelord :Business model; value; value delivery; value creation; value capture; value proposition; sales; sales process; personal selling process; channels; segments; customer relationships; IT-startup;

  Sammanfattning : Many entrepreneurs pursue the IT-industry, which is characterized by opportunities and international growth. However, due to failures in sales, marketing and operations, many IT-startups never reach profitability and sustainable performance. LÄS MER

 5. 5. Värdering av tomtmark med hus på ofri grund vid klyvning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Albin Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Klyvning; hus på ofri grund; bostadsarrende; tomträtt; graderingsvärdering; likvidvärdering; värdering; Law and Political Science; Business and Economics;

  Sammanfattning : The objective of this work is to examine the impact on value that a house on leasehold has on the underlying land in a partition ordinance. In order to build a foundation and create an understanding about houses on leasehold, partitiontools and different methods of valuation I undertook literature studies. LÄS MER