Sökning: "Albin Nordén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Albin Nordén.

 1. 1. Hållbarhetsrapportering inom två branscher : En jämförande studie på börsnoterade företag i Skandinavien

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emma Basic; Albin Nordin; [2018]
  Nyckelord :sustainability; sustainability reporting; sustainability report; industry; Scandinavia; durable goods; industrial services; hållbarhet; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsrapport; bransch; Skandinavien; sällanköpsvaror; industritjänster;

  Sammanfattning : Titel: Hållbarhetsrapportering inom två branscher - En jämförande studie på börsnoterade företag i Skandinavien   Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi   Författare: Emma Basic & Albin Nordin   Handledare: Fredrik Hartwig   Datum: 2018 - januari   Syfte: Tidigare forskning har visat att bransch är en påverkande faktor till skillnader i hållbarhetsrapporter mellan företag. Forskning har gjorts på olika branscher från ett antal olika länder. LÄS MER

 2. 2. Pokémon : Varför vi fortfarande vill fånga alla

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för speldesign

  Författare :Andreas Mikko; [2014]
  Nyckelord :Bergsala; generation; huvudserie; Japan; kort; Nintendo; nostalgi; Pokémon; TV-spel;

  Sammanfattning : Pokémonär en serie rollspel där spelaren fångar, tränar och strider med varelser som kallas Pokémon. Första versionerna av Pokémon-spelen utkom i Japan 1996 och har sedan dess blivit ett världsomspännande fenomen som innefattar bland annat TV-spel, samlarkort och en TV-serie. Genom åren har Pokémons popularitet hållit i sig. LÄS MER

 3. 3. Norden runt, ett pedagogiskt spel

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Albin Axén; Max Karlberg; [2007]
  Nyckelord :Pedagogic game; John Dewey; play; Pedagogiska spel; John Dewey; spela;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om pedagogiska spel i skolundervisningen. Författarna har konstruerat och provspelat ett pedagogiskt spel kallat ”Norden runt” i två skolor i Stockholmsområdet. I uppsatsen redovisas resultaten av undersökningen samt förs en diskussion kring pedagogiska spel och hur de kan användas i skolan.. LÄS MER