Sökning: "Albin Sam"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Albin Sam.

 1. 1. Samhällelig sekulär maximalism : En analys av nyateistisk ideologi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Albin Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Nyateism; ny ateism; Bruce Lincoln; Richard Dawkins; Sam Harris; Christopher Hitchens; Daniel Dennett; diskurs; hegemoni; Peter L. Berger; Thomas Luckmann.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze the ideology of the cultural phenomenon, that is as political as it is controversial, the new atheism. By studying the ideas and values of four prominent new atheists, commonly referred to as the ‘four horsemen of the new atheism’, Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens, and Daniel Dennett, this study aims to, in some ways challenge, and in others, nuance, the categorization of the movement. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning : En studie om väsentlighet och värdeskapande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Alexander Tossavainen; Gustaf Albin; [2009]
  Nyckelord :CSR; hållbarhetsredovisning; väsentlighet; värdeskapande;

  Sammanfattning : I kölvattnet av den ökande medvetenheten för klimatet och en hållbar utveckling i sam-hället har bästa praxis mer och mer blivit att tillhandahålla en hållbarhetsredovisning. I detta har Agenda 21 och Bruntlandkommisionen spelat en stor roll, vilka understryker behovet att säkerställa möjligheterna för kommande generationer. LÄS MER

 3. 3. Sex porträtt av Johan Johansson (1879-1951) : tolkade presskritiskt, essäistiskt och semiotiskt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Lennart Lundberg; [2000]
  Nyckelord :bildanalys; Johansson; Johan 1879-1951 ; modernism; 1900-talet; konst; porträtt; semiotik; Peirce; C.S.; essäistik; presskritik; Art of painting; Måleri; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ställa tre bildtolknikngssätt, det presskritiska, det essäistiska och det semiotiska enligt Peirce, vid sidan av varandra för att förtydliga och därmed också öka bildförståelsen. De sex porträtten, som presenteras kronologiskt, har följande titlar: Självporträtt, Wilhelm Claus, Målaren; Anders Österling, Carl Sam Åsberg och Jägaren. LÄS MER