Sökning: "Aleksandra Vujic"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Aleksandra Vujic.

 1. 1. Fysisk aktivitet vid bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Aleksandra Vujic; Nicole Freij; [2019]
  Nyckelord :Bipolar disorder; exercise; physical activity; physical exercise; Bipolär sjukdom; fysisk aktivitet; motion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av bipolär sjukdom uppskattas vara upp till 1,5 % av världens befolkning. Denna population drabbas i stor utsträckning av välfärdssjukdomar som metabolt syndrom, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. LÄS MER

 2. 2. Laktatmätning på simmare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Catja Nilsson; Gabrijela Uvalic; Aleksandra Vujic; [2008]
  Nyckelord :Aerob; anaerob; laktat; simning; träning;

  Sammanfattning : Denna studie gjordes på förfrågan av en simklubb i västra Sverige. Uppgiften var att mätafram laktatkurvan på ett antal simmare. Önskemålet var tio (10) simmare men vi fick ettbortfall på fyra (4) på grund av sjukdom, ovilja och tester för nära inpå mästerskap. Metodenvi valde var laktatmätning efter varje simmat lopp. LÄS MER

 3. 3. Two contrasting cases of transition

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Aleksandra Vujic; [2006]
  Nyckelord :athlete crises; coping; demands; transitions; resources;

  Sammanfattning : The aims of this study was to examine the perceived transition demands, resources, barriers, coping strategies, and consequences for two cases of transition, one successful and one unsuccessful transition – from junior to senior level in swimming. A qualitative study was executed on two swimmers from southern of Sweden. LÄS MER