Sökning: "Alex Ali Ali Shaker"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alex Ali Ali Shaker.

  1. 1. Examensarbete Saz : stilanalysarbete Mohamed Abdelkarim- Bizqens prins

    Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för folkmusik

    Författare :Alex Ali Ali Shaker; [2016]
    Nyckelord :Ali Shaker; examensarbete Saz; folkmusik; Konstnärlig kandidatexamen i musik; huvudinstrument Saz; Stilanalysarbete Mohamad Adelkarim bizqens prins; institutionen för folkmusik;

    Sammanfattning : Sammanfattning  Efter att ha skrivit biografin om Mohamad Abdelkarim och analyserat hans olika stilar genom att skriva noter till melodierna så har jag förstått ännu mer varför Mohamad anses vara en av dem som genom historien haft bäst teknik och känsla för sitt instrument, Bizq. Han behärskade instrumentet och var väldigt självsäker i sin musik. LÄS MER