Sökning: "Alex Gherghetta"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alex Gherghetta.

  1. 1. Utveckling av förvaringslösning till byxväskor

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM)

    Författare :Tom Alsrup; Alex Gherghetta; [2021]
    Nyckelord :FEM; Förvaringslösning; CALFEM; Materialval; konceptutveckling; brainstormning;

    Sammanfattning : Dagens hantverkare har fler verktyg och redskap till sitt förfogande än någonsin förr. För att utföra sitt arbete är hantverkare beroende av sina verktyg och materiel och måste därför alltid ha tillgång till dem. Byxväskor till hantverkare finns i olika slag som ett komplement till fickor på arbetskläder. LÄS MER