Sökning: "Alex Proyas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alex Proyas.

  1. 1. Brist på själslig insikt? : Utomjordingar och deras forskning kring människan i Dark City

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

    Författare :Björn Pettersson; [2012]
    Nyckelord :Dark City; Alex Proyas; Science fiction; paranoid fantasy; body snatching; memory transference; soul; consciousness; dystopian cities; Daniel Schreber;

    Sammanfattning : The paper examines how human inner properties and the interpretation of the external worldare explained and presented in Dark City (Alex Proyas, 1998). Aspects as the relationship between the body and soul/consciousness, body snatching, memory transferences and dystopian cities are analyzed. LÄS MER