Sökning: "Alexandar Zaric"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexandar Zaric.

  1. 1. Undersökning av användningsområden för drönare i elkrafttekniska sammanhang

    M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

    Författare :Johan Jönsson; Alexandar Zaric; [2019]
    Nyckelord :Elkraftsanläggningar; drönarsystem; besiktningar;

    Sammanfattning : Föreliggande rapport har tagits fram på uppdrag av Vattenfall Services Nordic AB. I dagsläget läggs stora resurser på bland annat besiktningar samt inspektioner av långa ledningar och elkraftanläggningar och i många fall används dyra helikoptrar med dyr utrustning för inspektion av olika typer av anläggningars och kraftledningars status. LÄS MER