Sökning: "Alexander Östlund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Alexander Östlund.

 1. 1. Att vara minoritet i en mansdominerad idrottskultur : En kvalitativ studie om innebandytränares perspektiv på kvinnors underrepresentation inom svensk innebandy

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Alexander Lindroth; Maija Östlund; [2019]
  Nyckelord :Gender; Woman; Leadership; Power; Floorball; Socio-cultural; Minority; Genus; Kvinna; Ledarskap; Makt; Innebandy; Sociokulturellt; Minoritet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få en bättre förståelse och bredare kunskap om problematiken runt kvinnors underrepresentation som tränare inom svensk innebandy. Inom idrotten är ledarskap ett mansdominerat område och världen över hamnar kvinnor i en minoritetsposition. LÄS MER

 2. 2. "Jag vill bli bäst i världen" : En kvalitativ studie med fokus på kopplingen mellan inre motivation och elitsatsning inom svensk brottning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Alexander Lindroth; Maija Östlund; [2018]
  Nyckelord :Elite sport; Goal achievement; Motivation; Psykological needs; Wrestling; Brottning; Elitidrott; Motivation; Måluppfyllelse; Psykologiska behov;

  Sammanfattning : A global race between countries for the most valuable medals has triggered the demand of the athletes even more than before. To cope with the increased pressure the athletes not only need physical but also mental strength. Athletes and coaches stresses the importance of motivation to build the mental strength that is needed. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som förklarar marknadspriset för skogsfastigheter i Kalmar län

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Kenny Svahn; Alexander Östlund; [2013]
  Nyckelord :Hedonisk prisfunktion; virkesförråd; fastighetsvärdering; LRF Konsult;

  Sammanfattning : Med jämna mellanrum byter skogsfastigheter ägare. Arv, gåva, köp och expropriering kräver en fungerande värdering. Värderingarna sköts av personer med erfarenhet, ofta med hjälp av någon av de gängse värderingsmetoderna. LÄS MER