Sökning: "Alexander Ahlqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexander Ahlqvist.

  1. 1. Allas samling : Pedagogers möjligheter att öka inkluderandet av barn isamlingen.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Alexander Ahlqvist; Johanna Karlsson; [2016]
    Nyckelord :Samling; inkludering; pedagoger; barn;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att öka förståelsen om pedagogers möjlighet att öka inkluderandet av barn isamlingar. Vi vill i vår undersökning även synliggöra de strategier pedagogerna anser varamest effektfulla för att öka inkluderandet av barn under dessa tillfällen. LÄS MER