Sökning: "Alexander Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden Alexander Andersson.

 1. 1. Tillit redan vid första mötet? : User Experience (UX) påverkan på tillit mellan företag och kund

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Andersson; Jonas Eklund; [2023]
  Nyckelord :UX; User Experience; Design; Usability; Trust; Loyalty; Customer relations; UX; User Experience; Design; Användarvänlighet; Tillit; Lojalitet; Kundrelationer;

  Sammanfattning : Företag som arbetar aktivt med dess kundrelationer har stora möjligheter att öka sina intäkter. Genom att bibehålla 5% av sina kunder kan företagets intäkter öka med nästan 100%. LÄS MER

 2. 2. Industrial Machine Monitoring: Real-Time Anomalous Sound Event Detection on Low-Powered Devices

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Alexander Magnusson; Anton Andersson; [2023]
  Nyckelord :Anomaly Detection; Sound Event Detection; MFCC; GMM; OCSVM; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Traditionally fault detection in industrial machinery has been performed manually by experienced machine operators listening to the machines. However, it is desirable to automate this process to increase efficiency and improve the working environment of the operators. LÄS MER

 3. 3. ”Jag är ju van att prata med vanliga barn” : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av utredningsarbetet med klienter med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom socialtjänsten.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alexander Chahin; Aino Andersson; Malva Berg; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine social workers’ experiences of treatment and knowledge about clients with neurodevelopmental disorders (NDD). The qualitive method that was used to accomplish the intention of the study was semi-structured interviews established on hermeneutics, to be able to comprehend the social workers’ experience of working with clients with NDD. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan emotionsreglering och substansbruk i en rättspsykiatrisk population

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Hugo Andersson; Alexander Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Forensic psychiatric patients; Forensic psychiatric care; substance abuse disor-der; substance use; addiction; substance abuse; age of onset; emotional regulation; substance abuse treatment; correlation; affect regulation; Difficulties in Emotional Regulation Scale; DERS; Rättspsykiatriska patienter; rättspsykiatrisk vård; missbruksbehandling; sub-stansbrukssyndrom; substansbruk; beroende; missbruk; debutålder; emotionsreglering; affekt-reglering; Difficulties in Emotional Regulation Scale; DERS; korrelation;

  Sammanfattning : Emotionsreglering har de senaste åren fått alltmer uppmärksamhet och stöd som en faktor associerat med substansbruk. Däremot finns till författarnas vetskap ingen tidigare forskning som undersökt sambandet mellan emotionsreglering och substansbruk i ett rättspsykiatriskt urval. LÄS MER

 5. 5. Kabelavlastningskoncept till EV-snabbladdare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Alexander Olsson; Karl Andersson; [2023]
  Nyckelord :EV-fast charger; Electric vehicle; Concept; Charger; Snabbladdare; Elbil; Koncept; Detaljutveckling; Laddstolpe;

  Sammanfattning : Elbilar blir mer och mer populära i samhället och bredvid traditionella bensinstationer står laddstolpar för att förse elbilar med energi. Dover Fueling Solutions (DFS) har under många år levererat bränslelösningar till kunder över hela världen. LÄS MER