Sökning: "Alexander Bard"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Alexander Bard.

 1. 1. Kreativitetens scen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Fredrik Thornström; [2018]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Vi lever i spännande tider brukar det heta. Det är ett slitet uttryck, men kanske mer sant än någonsin och Alexander Bard och Jan Söderqvist försöker i sin Futurica-trilogi visa att det inte bara är vår fysiska omgivning som är på väg att helt ändra skepnad – även hela vår världssyn och metafysiska system står i begrepp att kollapsa och ersättas av något nytt. LÄS MER

 2. 2. Religion under uppbyggnad - en studie av Synteiströrelsen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Henette Wester; [2016]
  Nyckelord :Religionsvetenskap; Syntheism; Synteism; Ritualteori; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The history of religion shows that religion has never been a final product. Rather religion has always been influenced by and adapted to its historical and local context. Today’s society is no exception. Globalization has meant that information, ideas and communication can take place without having to take geographical considerations. LÄS MER

 3. 3. Religion in the making; or, The Modern Prometheus : Om Syntheiströrelsen och samtida religion och religiositet

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Religionshistoria

  Författare :Fredrik Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Syntheism; Syntheist; Syntheiströrelsen; samtida religion; Chidester; Kunin; Vásquez; Patrtridge; Åkerbäck; Frisk; Ateism; New Age; Andlighet; Burning Man; sekularisering; Alexander Bard; religionsdefinition; individualism; samhällskritik;

  Sammanfattning : Syntheiströrelsen (The Syntheist Movement) kan förstås som en konsekvens av individualismens framfart, kommersialism, globalisering och framväxten av IT-samhället. Syntheiströrelsen strävar efter att återupprätta en kollektiv gemenskap de upplever gått förlorad genom att själva skapa ny religion relevant för samtiden och framtiden. LÄS MER