Sökning: "Alexander Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Alexander Bengtsson.

 1. 1. FLOW : Ett justerbart munstycke för en förbättrad arbetsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Linus Andersson; Alexander Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Användarna av Lagafors rengöringssystem behöver idag byta mellan olika munstycken beroende på om man vill spola vatten eller rengöringsmedel vilket upplevs som ett problem. Projektgruppen har därför utvecklat ett kombinerat munstycke med syftet att förbättra arbetsmiljön och göra arbetet mer tidseffektivt. LÄS MER

 2. 2. Comparing single- and multi-echelon methods for inventory control of spare parts at Volvo

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Alexander Larsson; Jakob Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Single-echelon; Multi-echelon; Spare parts; Inventory Control; Supply Chain Management; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Comparing single- and multi-echelon methods for inventory control of spare parts at Volvo Authors: Jakob Bengtsson & Alexander Larsson Supervisors: Johan Marklund, Lund University | Christian Beckers & Johan Lid- vall, Volvo Background: Spare parts logistics is an area particularly concerned with challenges related to inventory control. The parts are vital to secure the functionality of critical equipment and the management of its supply chain tends to be complex. LÄS MER

 3. 3. Introducing Paper Pallets to the IKEA Food Supply Chain - What is the Potential and Will the Temperature be Retained during Transportation?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Ellen Bengtsson; Pernilla Johansson; [2022]
  Nyckelord :Paper pallets; temperature-controlled transport; food supply chain; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Introducing Paper Pallets to the IKEA Food Supply Chain - What are the Potentials and Will the Temperature be Retained during Transport? Contribution: This thesis is produced with equal efforts from both authors, where each author has been involved in each and every step of the process. Problem description: Paper pallets with 50 mm feet have been used in IKEA Furniture for several years with both positive financial and environmental benefits. LÄS MER

 4. 4. Key success factors for turning a high technology startup into a commercial success: A case study of a semiconductor startup

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Gustav Christensen; Alexander Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :High-technology; startups; market focus; technology focus; technological capabilities; commercialization; semiconductor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : While there have been numerous research papers defining and discussing high technology startup success, there is a lack of unity what the recipe for success is. Due to lack of market orientation being one of the most common reasons for startup failure, combined with the essentiality of having a strong technology base in a high technology environment, there is an interest to study their intersection also due to confine previous research in this area. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation på säkert avstånd : En kvalitativ studie på ledares kommunikativa förmåga under en världskris

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Dino Dreca; Alexander Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Kommunikation; Länsförsäkringar; Digital; Fysisk; Ledare; Medarbetare; Covid-19.;

  Sammanfattning : Idag forskar man mycket inom kommunikation inom ledarskap. Vi befinner oss för tillfället i en pandemi. Denna pandemi har haft omfattande konsekvenser för alla aspekter av människans liv över hela världen. LÄS MER