Sökning: "Alexander Berglund"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Alexander Berglund.

 1. 1. Inkludering för mig är inte att alla ska sitta under samma tak i samma rum : En uppsats om lärares utmaningar och förutsättningar för att inkludera elever med ADHD och autism i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Alexander Berglund; Josef Svalbring; [2019]
  Nyckelord :neuropsykiatrisk funktionsvariation; ordinarie undervisning; skola; lärares perspektiv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Gymnasielärare och starkt KASAM - en möjlighet? : En kvalitativ studie om hur gymnasielärare upplever känsla av sammanhang på arbetsplatsen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Alexander Berglund; Forsberg Gustav; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att utifrån ett hälsoperspektiv genom intervjuer undersöka om lärare på gymnasiet anser att de upplever känsla av sammanhang på arbetsplatsen. Datainsamlingen genomfördes på olika skolor i Södra Sverige där lärare med minst fem års erfarenhet inom läraryrket intervjuades genom kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Earnings management during recessions, A study on US listed firms

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Love Berglund; Alexander Airaxin; [2018]
  Nyckelord :earnings management; recession; modified jones model; roychowdhury model;

  Sammanfattning : We examine the relationship between underlying macroeconomic conditions and the tendencies for firms to manage earning. We do this by focusing on both accrual-based and real activities manipulation over time, using a time-series approach. LÄS MER

 4. 4. The effect of monetary policy on active investments

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Alexander Berglund; [2018]
  Nyckelord :Monetary Policy; Stock Prediction; Hedge Funds; Alpha; Cross-Asset;

  Sammanfattning : This paper examines the effects of U.S. monetary policy announcements in the aftermath of the subprime crisis on financial analysts' ability to predict stock prices. We study such effects, if any, using Bloomberg data on equity analyst 12-month target prices and subsequent realized stock prices. LÄS MER

 5. 5. Framgång eller förfall? : Utvecklingen, riskerna och potentialen av BYOD

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Emil Berglund; Alexander Facklam; [2016]
  Nyckelord :BYOD; Policy; IS-Säkerhet; IT-Säkerhet; Riskhanteruíng;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker fenomenet Bring Your Own Device (BYOD), dess för- och nackdelar samt hur riskerna BYOD medför kan hanteras. För att uppnå detta har en litteraturstudie genomförts. LÄS MER