Sökning: "Alexander Bergman"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Alexander Bergman.

 1. 1. Rainwater Infiltration Model of the Chocaya Basin using Hydrus-1D

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Alexander Bergman; Mire Persmark; [2020]
  Nyckelord :Rainwater Infiltration; Alluvial Plain; Chocaya Basin; Hydraulic Conductivity; Double Ring Infiltrometer DRI ; Hydrus-1D; Electrical Resistivity Tomography ERT ; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The objective of this study was to assess the rainwater infiltration process in the unsaturated zone in an alluvial plain. Particularly, this study is focused on the Chocaya basin in central Bolivia. LÄS MER

 2. 2. Balancing Vertical Acquisitions and Strategic Outsourcing : A study of how non-efficiency conceptions can influence vertical integration strategies and impact organizational boundaries.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Arthur Anders Alm; Alexander Bergman; Ella Åge; [2020]
  Nyckelord :Acquisitions; Outsourcing; Vertical Integration; Strategy; Organizational Boundaries.;

  Sammanfattning : There is a wide range of factors that impact the balance between vertical acquisitions and strategic outsourcing, which not only can be explained in terms of efficiency. These factors are multi-layered and can be found in the individuals who set the strategy, the organizations as a whole, and also the environment in which they operate, which has shown to be dynamic. LÄS MER

 3. 3. Hybridity, Fluidity and Ingmar Bergman's Alternative Moral Picture : The ideological value of Fanny and Alexander (1983)

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskap

  Författare :Hainan Zeng; [2019]
  Nyckelord :Bergman Study; Fanny and Alexander; Ideological value;

  Sammanfattning : Bergman has claimed that he does not have any ideological intention behind his films. He has also been generally criticized for his bourgeois outlook and lack of ideology. Among the vast amount of Bergman studies as well, the ideological aspect of Bergman’s films has been an under-researched area. LÄS MER

 4. 4. Avtalsslutande genom internet : En genomgång av avtalsrätt i förhållande till internet samt online auktioner

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet

  Författare :Alexander Ahlin; Joakim Bergman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tekniken utvecklas mer för varje dag och i takt med detta så ingås avtal allt mer i elektronisk form. I takt med teknologisk framgång uppstår det dock nya problem. Frågan är om den åldrande regleringen i avtalslagen för traditionella avtal kan appliceras på dessa nya problem i förhållande till elektroniska avtal. LÄS MER

 5. 5. Vem följer aktierekommendationer? : - En kvantitativ studie om hur finansiell kunskap påverkar ekonomistudenters attityder till aktierekommendationer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Alexander Bergman; Johan Stattin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aktierekommendationer och investeringstips existerar idag på fler forum än någonsin tidigare. Det låga ränteläget uppmuntrar även individer att vända sig till aktiemarknaden i jakt på högre avkastningar. LÄS MER