Sökning: "Alexander Bergman"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Alexander Bergman.

 1. 1. Avtalsslutande genom internet : En genomgång av avtalsrätt i förhållande till internet samt online auktioner

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet

  Författare :Alexander Ahlin; Joakim Bergman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tekniken utvecklas mer för varje dag och i takt med detta så ingås avtal allt mer i elektronisk form. I takt med teknologisk framgång uppstår det dock nya problem. Frågan är om den åldrande regleringen i avtalslagen för traditionella avtal kan appliceras på dessa nya problem i förhållande till elektroniska avtal. LÄS MER

 2. 2. Vem följer aktierekommendationer? : - En kvantitativ studie om hur finansiell kunskap påverkar ekonomistudenters attityder till aktierekommendationer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Alexander Bergman; Johan Stattin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aktierekommendationer och investeringstips existerar idag på fler forum än någonsin tidigare. Det låga ränteläget uppmuntrar även individer att vända sig till aktiemarknaden i jakt på högre avkastningar. LÄS MER

 3. 3. Analys av HCN-emission från kometen C/2013 R1 (Lovejoy)

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för rymd- och geovetenskap

  Författare :Astrid Olivefors; Philip Källström; Elin Tegehall; Alexander Levinsson; [2015]
  Nyckelord :HCN emission C 2013 R1 Lovejoy;

  Sammanfattning : In this report, results from the observations of comet C/2013 R1 (Lovejoy) carried out with the 20 metertelescope at Onsala Space Observatory during the autumn of 2013 are presented. The project comprisesthe analysis of data from the observation dates when emission from the rotational transition J = 1 0for the molecule hydrogen cyanide (HCN) were observed. LÄS MER

 4. 4. Underlag för fördelaktig upphängning av kylvattenledningar i en äldre byggnad

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Alexander Andersson; Carl Bergman; [2014]
  Nyckelord :Dimensionering; upphängning; takstol; ledning; stål; BABS; Eurocode;

  Sammanfattning : Arbetet redovisar möjligheterna att hänga upp tyngre vattenledningar i en äldre industrilokal där en äldre byggnadsstandard användes vid uppförandet. Ett flertal alternativ har tagits fram och där de mest lämpade har arbetats vidare genom att jämföra fördelar och nackdelar. .. LÄS MER

 5. 5. Den gamle och filmen : Om den nya generationen äldre och dess plats i det cinematiska rummet. En representationsstudie

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Camilla Cordischi; [2013]
  Nyckelord :Cinema studies; film theory; post-structuralism; representation; ageism; old age; normativity; aging identity; Gilles Deleuze; Julia Kristeva; abject; Pierre Bourdieu; Michael Haneke; Ingmar Bergman; Film; filmvetenskap; poststrukturalism; representation; ålderism; ålderdom; identitet; normativitet; Gilles Deleuze; Julia Kristeva; abjekt; Pierre Bourdieu; Michael Haneke; Ingmar Bergman;

  Sammanfattning : Within the field of cinema studies, the question of visual representation is a fundamental pillar. An immense volume of theoretical work has been written on the subject, with various academic approaches such as feministic, postcolonial and gay/lesbian. LÄS MER