Sökning: "Alexander Borg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Alexander Borg.

 1. 1. IoT Pentesting: Obtaining the Firmware of a Smart Lock

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alexander Borg; Carl Aston Francke; [2020]
  Nyckelord :Internet of Things; Penetration testing; Threat modelling; Firmware; Hardware; Sakernas internet; Penetrationstesting; Hotmodellering; Firmware; Hårdvara;

  Sammanfattning : Consumer Internet of Things (IoT) has become increasingly popular over the past years and continues to grow with virtual assistants, wearable devices and smart home appliances. Within the consumer IoT market, smart locks have gained popularity. Smart locks offer the consumers a convenient way of handling keys and access to their home. LÄS MER

 2. 2. Uppstart och utvärdering av mätinstrument för snökarakterisering

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Marcus Olenäs; Alexander Borg; [2020]
  Nyckelord :Snökarakterisering; snömetamorfos;

  Sammanfattning : På uppdrag av STRC och projektet SNÖRIK skulle en prototyp för snökarakterisering gällande hårdhet under läsperiod 4 år 2020 (10 veckor) byggas och utvärderas. Efter arbetets slut presenterades ett vidareutvecklingsförslag som uppdragsgivaren kan använda som beslutsunderlag gällande projektets framtida iterationer, ett sådant beslut togs alltså inte i detta arbete. LÄS MER

 3. 3. Invandrares etablering på arbetsmarknaden : En kvalitativ studie om möjligheter och hinder ur ett arbetsgivarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Borg; [2019]
  Nyckelord :Invandrare; nyanlända; integration; arbetsmarknadsetablering; arbetskraftsbrist;

  Sammanfattning : Invandringen har på senare år varit den största bidragande orsaken till den befolkningsökning som nu sker i landet. Det finns samtidigt en problematik med att invandrare har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. The learning and teaching of English : A field based study at Phaung Daw Oo Monastic High School, Mandalay

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Alexander Larsson; Michelle Borg; [2016]
  Nyckelord :Teaching; English; communicative; skills; strategies; learners; pedagogy; teachers; language; education; motivation.;

  Sammanfattning : Abstract This essay reports on a Minor field study carried out at Phaung Daw Oo Monastic Educational High School in Mandalay, Myanmar. The aim was to carry out a three-stage analysis of the learning and teaching of English whilst in the institution. Firstly, the general needs of PDO were identified and field notes were taken. LÄS MER

 5. 5. Lifelong Learning : A study of long-term value for Innovation Engineers

  Magister-uppsats,

  Författare :Alexander Frisk; Kim Borg; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It is often so that all education is taken in one single cohesive period of time (Cervero 2001). The authors argue that this is strange since we should continue to learn throughout the entire life. That is the basic idea of Lifelong Learning. What has therefore been evaluated in this report is whether educating one that way is really a good way. LÄS MER