Sökning: "Alexander Carlqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexander Carlqvist.

  1. 1. OpenModelica Support for Figaro Extensions Regarding Fault Analysis

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

    Författare :Alexander Carlqvist; [2014]
    Nyckelord :OpenModelica; Modelica; Figaro; fault analysis; program transformation;

    Sammanfattning : The practical result of this thesis is an extension to OpenModelica that transforms Modelica into Figaro. Modelica is an equation-based object-oriented modeling language. OpenModelica is an open source implementation of Modelica. Figaro is a language used for reliability modeling. LÄS MER