Sökning: "Alexander Ericsson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Alexander Ericsson.

 1. 1. Måste man sitta still för att lära sig om hälsa? : Elevers uppfattningar om hälsoundervisningen utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :David Andersson; Alexander Norrgård; [2021]
  Nyckelord :idrott och hälsa; hälsoundervisning; elevperspektiv; genus; Hirdman;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att området hälsa får lite utrymme i ämnet idrott och hälsa, att elever har svårt att formulera vilka kunskaper de ska erhålla och att flickor och pojkar upplever ämnet olika (Annerstedt 1991; Nyberg & Larsson 2014; Skolinspektionen 2018; Quennerstedt, Öhman & Ericsson 2008). Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur elever i årskurs nio uppfattar hälsoundervisningen i ämnet utifrån ett genusperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Lösdriveri vid svensk-norska gränsen i Bohuslän-Dalsområdet 1885–1915

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Alexander Bloom; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ända sedan 1500-talet har det funnits resandefamiljer i Sverige som försörjt sig bland annat genom specifika tjänster åt bönder, hantverksförsäljning, hästhandel och skrothandel. Vanligen benämndes resandegrupper av den svenska befolkningen och myndigheter som ”zigenare” eller ”tattare”. LÄS MER

 3. 3. A study on load balancing within microservices architecture

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Alexander Sundberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study addresses load balancing algorithms for networked systems with microservices architecture. In microservices applications, functionality and logic have been split into small pieces referred to as services. LÄS MER

 4. 4. Hur ser framtiden ut för mainframes?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Fredrik Birch-Jensen; Alexander Sylve; [2019]
  Nyckelord :mainframe; framtid; cobol;

  Sammanfattning : This Essay is meant to look into the possibilities of the mainframe systems and whether they have a spot as one of the leading information system service providers in the foreseeable future. In conclusion, “How does the future of the mainframe look?”. LÄS MER

 5. 5. An experimental analysis regarding neural bases of hand synergies during reach-to-grasp movements

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Alexander Warsi; Jessica Ericsson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Traumatic brain injury and diseases causing cortical damage is a global problem. Despite their vast extent, their pathophysiology is poorly understood. It is however known that the loss of motor functions can be regained thanks to adaptive properties of the neuronal system. LÄS MER