Sökning: "Alexander Fast"

Visar resultat 21 - 25 av 62 uppsatser innehållade orden Alexander Fast.

 1. 21. Non-linear Model Predictive Control for space debris removal missions

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Alexander Korsfeldt Larsén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The rapidly increasing amounts of space debris orbiting Earth is threatening to reach a critical level, where the near-Earth environment becomes so overfilled with junk that many missions simply become unfeasible. Long-term active debris removal operations appear to be a necessity, but due to the scale of the problem this will likely be an expensive affair spanning decades or even centuries. LÄS MER

 2. 22. Articles from Google rarely contains high qualityinformation about rapid weight loss for martial artsperformers : Critical review of articles on rapid weight-loss in martial artsperformers

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alexander Astrakos; Robin Kadergran; [2018]
  Nyckelord :Martial arts; weight loss; Diet; Content Analysis; Kampsport; Snabbviktminskning; Diet; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att undersöka kvalitén och trovärdigheten i de insamlade artiklarna som har hämtats med Google - som beskriver snabba viktminskningsmetoder samt dito dieter för kampsportare. Metod Metoden utgick från fem sökfraser som är relaterade till viktminskning för kampsportare inför tävling. LÄS MER

 3. 23. Tiles of the City

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Alexander Forslund; [2017]
  Nyckelord :Umeå; densification; ceramic tiles; production; Umeå; förtätning; keramik; fullskala; produktion;

  Sammanfattning : Umeå är en av de städer i Sverige som växer snabbast och innerstaden behöver förtätas för att lyckas tillgodose framtidens behov av bostäder. Att förtäta medför ett ansvar att ta hänsyn till stadens invånare och existerande byggnader. Det är framförallt unga vuxna som drabbas av bostadsbristen. LÄS MER

 4. 24. Mobile Devices In the Distributed IoT Platform Calvin

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Alexander Najafi Nassab; [2017]
  Nyckelord :Calvin; Mobile Devices; Android; Internet of Things; Distributed Platforms; Dataflow; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Development towards a connected world where anything can talk to anything is ongoing. Calvin is a research project at Ericsson that simplifies the development of peer-to-peer applications for the Internet of Things. LÄS MER

 5. 25. "If you never try, you'll never know" : En studie om strategisk utveckling och beslutsfattande i detaljhandelsbranschen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alexander Nilsson; Oscar Andersson; [2017]
  Nyckelord :Retail industry; strategy; strategic development; multichannel; omnichannel; information; strategic management accounting; decision making; big data; Detaljhandel; strategi; strategisk utveckling; multikanal; omnikanal; information; strategisk ekonomistyrning; beslut; beslutsfattande; big data;

  Sammanfattning : Inledning: Teknologi har förändrat sättet som detaljhandlare gör affärer på ett fundamentalt plan. En av dessa förändringar är framväxten av multi- och omnikanalshandel. I strategiska förändringar sägs både information och verksamhetsstyrningen påverka vilka beslut som fattas. LÄS MER