Sökning: "Alexander Hall"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Alexander Hall.

 1. 1. Mälarängsskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Alexander Hallberg; [2018]
  Nyckelord :Skola; Arkitektur; Mälarängen; årskurs 3;

  Sammanfattning : Mälarängsskolan är en F-6 skola för ca 400 elever som ligger beläget mitt emellan de tre stadsdelarna Fruängen, Bredäng och Mälarhöjden. Byggnadens form knäcker  på två punkter för att följa tomtgränsen mot norr och omfamna skolgården åt söder, detta gör att man får in mycket dagsljus i byggnaden. LÄS MER

 2. 2. Revisorns oberoende i en föränderlig bransch

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christofer Andersen Toledo; Fredrik Hall; Alexander Elfving; [2018]
  Nyckelord :Revisorns oberoende; disciplinärenden; sociala normer; legala normer; reglering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Revisorns oberoende i en föränderlig bransch Seminariedatum: 180531 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Andersen Toledo, Christofer., Elfving, Alexander & Hall, Fredrik Handledare: Jonnergård, Karin Fem nyckelord: Revisorns oberoende, disciplinärenden, sociala normer, legala normer, reglering Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om det har skett förändringar av de regler och sociala normer gällande revisorns oberoende samt huruvida dessa förändringar påverkat oberoendeproblematiken i RI:s disciplinärenden. LÄS MER

 3. 3. Förbättringsstrukturen DMAIC tillämpat på ett ergonomiproblem vid industriell komponentrengöring hos GKN Aerospace

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Hall; [2017]
  Nyckelord :Kvalitet;

  Sammanfattning : GKN Aerospace Engine Systems i Trollhättan tillverkar bland annat en low-pressure turbine (LPT) case till flygplansmotorer. I slutet av produktionsprocessen av komponenten genomfördes en manuell rengöring som syftade till att tvätta bort smuts som uppkommit under tillverkningen, inte minst från kantbrytning, aktiviteten precis innan rengöringen. LÄS MER

 4. 4. Game mechanics’ effects on user retention

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system; Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Henning Hall; Alexander Lantz; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the era of smartphones and millions of apps just a few taps away, the effort required to retain the users in a particular app is increasing. Gamification is a relatively new tool to increase user engagement and is used in a wide range of apps belonging to categories far away from traditional games. LÄS MER

 5. 5. Helsingborg Arena - En Brandteknisk Riskvärdering

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Jussi Dahlin; Alexander Elias; Martin Forssberg; Oscar Karlsson; Jesper Kjellström; [2015]
  Nyckelord :CFD; SIMULEX; FDS; Fire Dynamic Simulator; Helsingborg Arena; Brandteknisk Riskvärdering; Idrottsarena; utrymning; rökfyllnad; riskanalys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this report the fire-safety of Helsingborg Arena is analysed and evaluated. This has been done considering the safety of the people evacuating the building in case of a fire. LÄS MER