Sökning: "Alexander Holmér"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alexander Holmér.

 1. 1. Hur hanterar sjuksköterskor stress i arbetet? : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på grundnivå; Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på grundnivå

  Författare :Alexander Holmér; Helena Wästerlund; [2015]
  Nyckelord :coping; coping strategies; health; occupational stress; nurse.;

  Sammanfattning : Background: The nursing profession involves meetings and situations which can be stressful. The work environment can cause additional stress in the form of time pressure, lack of support from colleagues, management or disgruntled family members and patients. This places the nurse in a position that requires a sharpened ability to handle stress. LÄS MER

 2. 2. Organisationskris: en konstruktion av medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Alexander Fagerlund; Johan Holmer; [2014]
  Nyckelord :kriskommunikation; organisationskris; Actor-Network Theory; sociala medier; traditionella medier.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kriser och kriskommunikation har blivit allt mer komplext för organisationer. Detta på grund av att samspelet mellan sociala och traditionella medier har gjort det svårt att kontrollera kommunikationen oavsett kanal. Den här studien undersöker det i dagsläget understuderade ämnet, mediernas betydelse för krisers utveckling. LÄS MER