Sökning: "Alexander Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Alexander Karlsson.

 1. 1. Artins förmodan: p-adiska tal, ändliga kroppar och ekvationer utan heltalslösningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Alexander Karlsson; Markus Klyver; Kajsa Wahl; [2019-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper is based on Artin's conjecture concerning homogeneous polynomial equations.The conjecture is false in general but it is still true in many cases. One of our goals is tomotivate why the conjecture is formulated the way it is. Moreover, we present a counterproofto the conjecture and we prove the conjecture in one specific case. LÄS MER

 2. 2. Varför används det balanserade styrkortet : En studie om organisationers verksamhetsstyrningsval

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Alexander Westermark; Anton Erickson; Mathias Karlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Symtomutveckling hos vårdsökande barn och ungdomar med psykiatrisk problematik i Kronoberg : En tvärsnittsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Oliver Karlsson; Alexander Fransson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In national surveys of mental illness in Sweden in the group of children and adolescents, an increase in prevalence has been observed. To our knowledge there are no regional surveys in the area. LÄS MER

 4. 4. IKT i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alexander Karlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Den hedniska etiken, eller fasaden? : En studie av vad som kännetecknar hednisk etik i Samfundet Forn Sed

  L2-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Alexander Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Paganism; ethics; universalism; antropocentrism; Forn Sed;

  Sammanfattning : Denna text tar sin utgångspunkt i frågan om moralisk pluralism i dagens Sverige är möjlig. Forskning visar på att en grupp präglad av mångfald kan drabbas av samarbetssvårigheter, men det motsatta är inte garant för ett gott resultat. LÄS MER