Sökning: "Alexander Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden Alexander Karlsson.

 1. 1. Den religiösa konsten : En semiotisk studie av protestantisk kyrkokonst i Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexander Karlsson; [2020]
  Nyckelord :semiotics; altar; art; protestantism; church; Karlstad; Semiotik; altare; konst; protestantism; kyrka; Karlstad;

  Sammanfattning : Denna uppsats har sin utgångspunkt i förhållandet att religiösa traditioner anpassar sina religiösa lokaler utefter teologiska föreställningar. Inom ramen för denna uppsats undersöks protestantiskt kristna kyrkor i Karlstads centrala delar. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar en ökad belysningsstyrka på övergångsställen bilisters hastighet?

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling; Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling

  Författare :Anton Karlsson; Alexander Hjorth; [2020]
  Nyckelord :Road lighting; reinforced lighting; traffic safety; pedestrian crossing; vehicle speed; street lighting.; Vägbelysning; intensivbelysning; trafiksäkerhet; övergångsställe; fordonshastighet; gatubelysning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur en ökad belysningsstyrka på övergångsställen påverkar bilisters hastighet. Vid vissa övergångsställen används idag intensivbelysning. LÄS MER

 3. 3. Undersökning om likströmmars påverkan på jordfelsbrytare

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Alexander Axelsson; Viktor Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Jordfelsbrytare;

  Sammanfattning : Denna rapport är ett examensarbete skrivet av studenter på Högskolan i Halmstad som läser elektroingenjörsprogrammet med inriktning elkraftteknik. Examensarbetet beskriver en undersökning av jordfelsbrytare, med fokus på jordfelsbrytare av typ A och hur deras beteende ändras vid närvaro av likströmmar. LÄS MER

 4. 4. Solceller till Uppsalas sportanläggningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Johan Backman; Ebba Björk; Alexander Bouveng Sellin; Alice Karlsson; Sarah Kunz; Alexandra Olsson Sederholm; Sophie Ågren; [2020]
  Nyckelord :solceller; solar cells; PV-modules; självförsörjningsgrad; självanvändningsgrad; simulering; Uppsala; dimensionering; klimatpåverkan; miljöpåverkan; sportfastighet;

  Sammanfattning : The aim of this project was to evaluate the possibilities for solar panels on Uppsala’s sporting facilities and to suggest an expansion strategy. The project was based on a literature study concerning solar panels in general, an investigation of the most established solar panel manufacturers and an evaluation of their panels on a variety of factors. LÄS MER

 5. 5. Faktorer för tillfrisknandet från depression utifrån ett patientperspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Abdullah Haiati; Alexander Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Depression; patientperspektiv; faktorer; erfarenheter; tillfrisknande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är ett allvarligt sjukdomstillstånd med hög prevalens och med en global förekomst. Antalet personer som diagnostiserats med depression fortsätter öka världen över och även i Sverige utgör depression en bidragande faktor till en försämrad folkhälsa. LÄS MER