Sökning: "Alexander Katourgi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alexander Katourgi.

 1. 1. Hur lång tid behöver eftertanken? : Tankstreck och interpunktion i kodifierad och faktisk norm

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Alexander Katourgi; [2019]
  Nyckelord :tankstreck; skiljetecken; interpunktion; språkvård; skrivregler; tidningsrubriker; rubrik;

  Sammanfattning : Interpunktionsbruket är en viktig del i skriftkunnigheten, men samtidigt något som väcker osäkerhet hos såväl ovana som professionella skribenter. Denna studie undersöker bruket av tankstreck, som populärt betraktats som ett missbrukat skiljetecken. LÄS MER

 2. 2. Favoritskiljetecknet : Bruk och missbruk av semikolon

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Alexander Katourgi; [2014]
  Nyckelord :Semikolon; Skiljetecken; Konjunktion; Betydelserelation; Satsbindning; Språkvård;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöker jag hur skiljetecknet semikolon används i två nutida bruksprosaiska korpusar. Semikolonen i korpusarna kategoriseras efter syntaktisk och semantisk funktion samt efter huruvida användningen överensstämmer med den normerande grammatiken. LÄS MER