Sökning: "Alexander Kjellgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alexander Kjellgren.

 1. 1. Fatigue Evaluation of Robot Welded Reinforcement Bars

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Alexander Kjellgren; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Långsiktigt fastighetsföretagande genom personliga, hållbara och lojala kundrelationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Martin Wallin; Alexander Kjellgren; [2013]
  Nyckelord :Customer Relationship Mangement; Corporate Social Responsibility; Verksamhetsstyrning; Hållbarhet; Kundnöjdhet; Kundlojalitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa förståelse för hur ledningen i fastighetsföretag arbetar för att på lång sikt skapa personliga, hållbara och lojala kundrelationer. Studien antar ett aktörssynsätt och den hermeneutiska traditionen. LÄS MER