Sökning: "Alexander Koch"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Alexander Koch.

 1. 1. Aktierekommendationer i en ny tid : Podcasts på den finansiella marknaden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/UniversitetsförvaltningenLinnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alexander Palm; Adam Sjögren; [2016]
  Nyckelord :Price pressure hypothesis; information hypothesis; effektiva marknader; behavioural finance; marknadsfunktion; informationskanal; aktierekommendationer; podcasts; handelsvolym och handelsavslut.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Magisteruppsats för Civilekonomexamen i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Växjö, 2016.   Författare Alexander Palm & Adam Sjögren   Handledare Christopher Von Koch & Katarina Eriksson   Examinator: Sven-Olof Yrjö Collin   Titel: ”Aktierekommendationer i en ny tid – podcasts på den finansiella marknaden”   Bakgrund & problem: Aktierekommendationer ges traditionellt ut av diverse banker och analyshus. LÄS MER

 2. 2. NPD Project Evaluation in the Manufacturing Industry

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl-Edvin Ekbom; Alexander Wrange; [2015]
  Nyckelord :NPD projects; evaluation methods; evaluation criteria; portfolio management; manufacturing industry; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: NPD Project Evaluation in the Manufacturing Industry Seminar date: 26 May 2015 Course: FEKN90 Authors: Carl Ekbom and Alexander Wrange Supervisor: Ph.D. LÄS MER

 3. 3. The Interaction of Most-Favored-Nation (MFN) Clauses With Dispute Settlement Provisions in Investment Treaties : A New Continent to Discover?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexander Koch; [2007]
  Nyckelord :most-favored-nation clause; most-favoured-nation clause; most favored nation; most favoured nation; dispute settlement; dispute resolution; investment arbitration; Maffezini; Siemens;

  Sammanfattning : The master thesis provides a comprehensive and comparative analysis of the scope of most-favoured-nation clauses, focusing on the application of such clauses to dispute resolution mechanisms in bilateral investment treaty’s (BIT).The ICSID decision in Maffezini was the first in a series to extend the scope of an MFN clause to dispute resolution in such context. LÄS MER