Sökning: "Alexander Lundqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Alexander Lundqvist.

 1. 1. Förslag på en förbättrad installationsprocess: En fallstudie hos E.ON

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Författare :Alexander Lundqvist; Erdal Bergsten; [2020]
  Nyckelord :Processkartläggning; lean-verktyg; lean; swimlane; flowchart; projekt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : E.ON har utkontrakterat en stor del av deras dagliga verksamhet till solcellsinstallatörer. Denna outsourcing-strategi har lett till brist på kunskap över hur hela solcellsinstallationen utförs och vad det finns för förbättringsområden i den. LÄS MER

 2. 2. Future development of bioenergy in South Africa : A study of increased use of available biomass for the future development of renewable energy in South Africa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alexander Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Available biomass; Biomass; Bioenergy; Conversion technologies; South Africa;

  Sammanfattning : The development of renewable energy has become increasingly important as countries strive to become less dependent on fossil-derived energy. Biomass accounts for a large part of energy derived from renewable energy sources in Africa. LÄS MER

 3. 3. Mot en digital kompetens? : Äldres erfarenheter av bibliotekets digitalahandledning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexander Holmström Lundqvist; Nora Höjer; [2020]
  Nyckelord :bibliotek; digital delaktighet; digitala klyftan; digitalt utanförskap; digitalisering; digital kompetens; användarperspektiv; äldre;

  Sammanfattning : Societal changes caused by the widespread digitalization of several important public as well as private sectors of everyday life has led to increased demands for digital literacy amongst the general public. Meanwhile, there are several demographic groups that for different reasons are excluded from the digital arena, the elderly especially. LÄS MER

 4. 4. ”I med- och motgång” : En studie om att vara en hängiven och engagerad idrottssupporter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :Supporterskap; emotionell energi; gemenskap; engagemang; interaktionsritualer;

  Sammanfattning : Supporterskap och läktarkultur inom idrott är något som tillför både energi till spelare men även en bidragande faktor till hur stämningen är under en match för övriga åskådare. Med hjälp av sång och banderoller förgylls således inramningen på arenan. LÄS MER

 5. 5. Planering av Finplanering

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Alexander Lundqvist; Alexander Mårdén; [2015]
  Nyckelord :Detailed planning; Planning; projection; Checklist; interviewer; Finplanering; planering; projektering; Checklista; Intervjuer;

  Sammanfattning : Detta examensarbete kommer att handla om planering och projektering av Finplanering. Med Finplanering menas den sista ”finishen” på byggarbetsplatsen dvs. innegårdar, uteplatser, kringliggande gågator och cykelbanor. LÄS MER