Sökning: "Alexander Morell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alexander Morell.

 1. 1. Tillgänglighetsanpassning i Abisko nationalpark : ett gestaltningsförslag för en 2,5 kilometer lång led

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Alexander Morell; [2019]
  Nyckelord :tillgänglighetsanpassning; skyddad natur; naturupplevelser; konflikt;

  Sammanfattning : I Sverige saknas idag tydliga exempel på längre leder i högfjällsmiljöer som är tillgänglighetsanpassade för människor med nedsatt rörelseförmåga. Uppfattningen att det råder en konflikt mellan tillgänglighet och kvaliteten av naturupplevelser försvårar dock motiveringen till anläggningen av sådana leder, särskilt i skyddad natur. LÄS MER

 2. 2. Säkerheten i trådlösa nätverk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Alexander Morell; [2007]
  Nyckelord :Nätverk; Säkerhet; trådlösa;

  Sammanfattning : The number of wireless networks has increased rapidly among both home users and companies in just a few years. That has brought a lot of good things with it, for example the possibility to connect wireless equipment to the network or Internet from an arbitrary position within range of the accesspoint. LÄS MER