Sökning: "Alexander Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Alexander Nilsson.

 1. 1. Lönsamt att vara hållbar? : en eventstudie om ESG-nyheters påverkan på företags avkastning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Johannes Jeppsson; Alexander Nilsson; [2019]
  Nyckelord :ESG; hållbarhet; eventstudie; intressentmodellen; OMX30; abnormal avkastning;

  Sammanfattning : Sustainability is a common term in media and aims to take care of your own needs without compromising for future generations. ESG (environmental, social and governance) origins from CSR and SRI and is an important term in capital markets because of a new EU-directive was introduced in 2017. LÄS MER

 2. 2. Frihet från reglering – En etnografisk studie om Free Party-rörelsens lockelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Filippa Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Pierre Bourdieu; Subculture; Symbolic Capital; Free Party; Rave; Sarah Thornton; Cultural Sociology; Cultural Criminology; Jeffrey C. Alexander; Beverly Skeggs; Social Sciences;

  Sammanfattning : Despite its association with violence, drugs and crime the Free Party-movement is increasing in popularity. The purpose of this essay is to examine what attracts women and men to these types of arrangements. Through ethnography and interviews this study examines the subculture of the Free Party-movement and its essence of freedom. LÄS MER

 3. 3. Anskaffning av e-handelssystem för B2B-företag : En fallstudie som belyser viktiga faktorer som påverkar adoptionen av e-handel bland små och medelstora företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alexander Nilsson; [2018]
  Nyckelord :E-commerce; e-commerce system; SME; e-business; acquisistion of e-commerce; E-handel; e-handelssystem; SME; e-business; anskaffning av e-handel;

  Sammanfattning : Tack vare e-handel kan företag erhålla en mycket större kundgrupp över hela världen och även öka sin egen effektivitet. Därför önskar företag anpassa sig för att hålla sig konkurrenskraftiga. LÄS MER

 4. 4. Stad och Land

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Nilsson Alexander; [2018]
  Nyckelord :Miljömedvetenhet; Landsbygd; Stad; Miljösociologi; Environmental; awareness; Sociology;

  Sammanfattning : Miljömedvetenhet är ett begrepp som ofta används i media för att beskriva hur pass medveten en person är om hur dennes beteende och attityd påverkar miljön. Begreppet används ofta för att beskriva personer, företag eller organisationer,men även ibland länder. LÄS MER

 5. 5. A Framework for Generative Product Design Powered by Deep Learning and Artificial Intelligence : Applied on Everyday Products

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Alexander Nilsson; Martin Thönners; [2018]
  Nyckelord :Generative Design; Deep Learning; Machine Learning; Artificial Intelligence; Variational Auto Encoder; Generative Adversarial Network; VAE; GAN; Design Variations; Windows; Mullions; Framework; Windows Dataset;

  Sammanfattning : In this master’s thesis we explore the idea of using artificial intelligence in the product design process and seek to develop a conceptual framework for how it can be incorporated to make user customized products more accessible and affordable for everyone. We show how generative deep learning models such as Variational Auto Encoders and Generative Adversarial Networks can be implemented to generate design variations of windows and clarify the general implementation process along with insights from recent research in the field. LÄS MER