Sökning: "Alexander Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden Alexander Nilsson.

 1. 1. Korsar avgrunden - En multipel fallstudie om arbetet hos två uppstartsföretag inom tekniksektorn med organisationsinriktningar och kommersialisering av radikala innovationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Kokko; David Lamorell; Albert Johansson; [2023]
  Nyckelord :Radikala Innovationer; Fallstudie; Uppstartsföretag; Kommersialisering; Organisationsinriktningar; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Korsar avgrunden - En multipel fallstudie om arbetet hos två uppstartsföretag inom tekniksektorn med organisationsinriktningar och kommersialisering av radikala innovationer Seminariedatum: 2 Juni 2023 Ämne/kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Albert Johansson, Alexander Kokko & David Lamorell Handledare: Magnus Nilsson Fem nyckelord: Radikala Innovationer, Fallstudie, Uppstartsföretag, Kommersialisering, Organisationsinriktningar Forskningsfråga: Hur arbetar uppstartsföretag inom tekniksektorn med organisationsinriktningar och kommersialisering av radikala innovationer? Syfte: Syftet med studien är att undersöka konkreta exempel av hur företag inom tekniksektorn arbetar med organisationsinriktningar och kommersialisering av radikala innovationer, och sedan undersöka skillnader och likheter. Metod: Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod med ett abduktivt synsätt. LÄS MER

 2. 2. From digitization to more administration? : How information systems affect routines and the distribution of administrative work

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Alexander Nilsson; Elina Flink; [2023]
  Nyckelord :organization; routines; elevation; information system; administration; healthcare; digitization; public management; organizational change.;

  Sammanfattning : The healthcare sector is facing several challenges. One of them is that administrative tasks are being pushed into the core operation. This has led to a new concept arising, called “elevation”. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan emotionsreglering och substansbruk i en rättspsykiatrisk population

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Hugo Andersson; Alexander Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Forensic psychiatric patients; Forensic psychiatric care; substance abuse disor-der; substance use; addiction; substance abuse; age of onset; emotional regulation; substance abuse treatment; correlation; affect regulation; Difficulties in Emotional Regulation Scale; DERS; Rättspsykiatriska patienter; rättspsykiatrisk vård; missbruksbehandling; sub-stansbrukssyndrom; substansbruk; beroende; missbruk; debutålder; emotionsreglering; affekt-reglering; Difficulties in Emotional Regulation Scale; DERS; korrelation;

  Sammanfattning : Emotionsreglering har de senaste åren fått alltmer uppmärksamhet och stöd som en faktor associerat med substansbruk. Däremot finns till författarnas vetskap ingen tidigare forskning som undersökt sambandet mellan emotionsreglering och substansbruk i ett rättspsykiatriskt urval. LÄS MER

 4. 4. How volume reduction affects the benefits of Reconfigurable Manufacturing Systems

  Master-uppsats,

  Författare :Ida Mattsson; Alexander Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Reconfigurability; reconfigurable manufacturing systems; performance measurements; benefits;

  Sammanfattning : Purpose – To achieve high reconfigurability in a manufacturing system, six characteristics need to be implemented, where each characteristic contributes to different benefits when implemented. How these benefits are influenced by a volume reduction is not investigated in the literature. LÄS MER

 5. 5. Feedback och beslut: Skövde samhällsbyggnad : Om feedback har påverkan på beslut inom samhällsbyggnadssektorns enheter hos Skövde kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alexander Nilsson; Elias Bero; [2023]
  Nyckelord :Skövde; Municipality; feedback; decision-making process; urban development; organization; communication; Skövde; Kommun; feedback; återkoppling; beslutsprocess; samhällsbyggnad; organisation; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Beslutsfattande inom en organisation blir allt mer komplext när det kommer till betydelsefulla beslut på grund av flera intressenter och skilda åsikter. Återkoppling spelar en betydande roll för att skapa en kultur av utveckling där positiva resultat och förbättringar kan uppnås. LÄS MER