Sökning: "Alexander Nolin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexander Nolin.

  1. 1. Digitalisering av tillbudrapportering på byggarbetsplats : hur arbetsmiljöarbete kan förbättras

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Edwina Carballo Molina; Alexander Nolin; [2018]
    Nyckelord :app; applikation; arbetsledare; arbetsmiljöarbete; byggarbetsplats; byggproduktion; byggteknik; digitalisering; ID06; KMA; kvalitets-; miljö-; och arbetsmiljöarbete; mobiltelefon; tillbudsrapport; underentreprenör;

    Sammanfattning : Rapportering av tillbud är generellt bristfällig. Flera olyckor skulle kunna ha förhindrats om tillbudsrapporterna hade kommit in. Mycket av arbetet med att förhindra olyckor ligger idag på arbetsplatsledningen och därmed krävs det en kontinuerlig och integrerad kommunikation mellan yrkesarbetare, underentreprenör och arbetsplatsledning. LÄS MER