Sökning: "Alexander Oliva Rivera"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexander Oliva Rivera.

  1. 1. Vattenavvisande impregnering av betong : Framställning och undersökning av vattenavvisande betongytor

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Basir Nasiri; Alexander Oliva Rivera; [2015]
    Nyckelord :betong; hydrofob; superhydrofob; impregnering; kontaktvinkel; roll-off; tekniska textilier; silikonformar; ytskydd; ultrahögpresterande; CBI; vattenavvisande; examensarbete; ytmodifiering; SP;

    Sammanfattning : Syftet med projektet var att utveckla och utvärdera vattenavvisande betongytor. Idén grundades på ett antagande om att nano-modifiering av betongytan i kombination med en hydrofob impregnering kan resultera i superhydrofob betong. LÄS MER