Sökning: "Alexander Oliva"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alexander Oliva.

 1. 1. Hälsoeffekter av fysisk aktivitet hos personer med bipolärt syndrom : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alexander Oliva; Evelina Sparf; [2015]
  Nyckelord :Bipolar disorder; Physical activity; Exercise; Nursing care; Bipolärt syndrom; fysisk aktivitet; behandling; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet har visat sig främja hälsa och minska risken för högt blodtryck, stroke, hjärt-kärlsjukdom, depression samt minska risken att insjukna, återinsjukna och förbättra återhämtningen från cytostatikabehandling vid bröst- eller coloncancer. Sambandet mellan psykisk sjukdom och fysisk aktivitet är mindre utforskat jämfört med sambandet mellan till exempel fysisk aktivitet och cancer. LÄS MER

 2. 2. Vattenavvisande impregnering av betong : Framställning och undersökning av vattenavvisande betongytor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Basir Nasiri; Alexander Oliva Rivera; [2015]
  Nyckelord :betong; hydrofob; superhydrofob; impregnering; kontaktvinkel; roll-off; tekniska textilier; silikonformar; ytskydd; ultrahögpresterande; CBI; vattenavvisande; examensarbete; ytmodifiering; SP;

  Sammanfattning : Syftet med projektet var att utveckla och utvärdera vattenavvisande betongytor. Idén grundades på ett antagande om att nano-modifiering av betongytan i kombination med en hydrofob impregnering kan resultera i superhydrofob betong. LÄS MER