Sökning: "Alexander Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Alexander Persson.

 1. 1. Cyklisters upplevda otrygghet i urban miljö – En studie med klusteranalys

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Alexander Persson Masud; Viktor Olsson; [2019]
  Nyckelord :Maskininlärning; Icke övervakad maskininlärning; Klusteranalys;

  Sammanfattning : Lunds kommun har som mål att vara en ledande kommun i Sverige när det kommer till att främja användandet av cykeln som transportmedel. Genom maskininlärningstypen klusteranalys undersöker vi om det är möjligt att analysera data generad av cyklister i Lund, för att kartlägga cyklisters upplevda otrygghet i trafiken. LÄS MER

 2. 2. Menu anchor interactors in mobile website contexts : The perceived usability of menu navigation on three different types of websites

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Annika Madejska; Alexander Persson; [2019]
  Nyckelord :menu; navigation; menu anchor interactor; menu systems; digital design; usability; user experience; smart phones; mobile user interfaces; meny; navigation; menyinteraktör; menysystem; digital design; användbarhet; användarupplevelse; smarta telefoner; mobila användargränssnitt;

  Sammanfattning : In 2018, there were 3.6 billion mobile internet users worldwide, which shows that digital designers have to tackle navigational patterns and menu anchor interactors for smartphone-sized screens early in their projects. LÄS MER

 3. 3. Analysis and optimization of the board distribution to central and northern Europe at Fiskeby Board AB

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Alexander Persson; Joel Roos; [2018]
  Nyckelord :Logistik; programmering; distribution; ruttplanering; optimering;

  Sammanfattning : Hur företag distribuerar produkter till sina kunder har en betydande roll för kostnaderna relaterade till distributionen men också för den servicegrad som företaget erbjuder sina kunder. Att hela tiden förändra distributionen efter de förutsättningar som ges är en nyckel för att hålla kostnaderna nere och servicegraden uppe. LÄS MER

 4. 4. Back to basic : En kvalitativ studie om hur resebyråer arbetar för att få tillbaka det personliga mötet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Alexander Persson; Philip Viktor; [2018]
  Nyckelord :Customer involvement; Digitalization; Servicescape; Productivity; Experience; Kundmedverkan; Digitalisering; Servicelandskap; Produktivitet; Upplevelse;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor Syftet med studien är att undersöka hur resebyråer som har fysisk butik kan utveckla kundens medverkan för att stärka sin verksamhet. För att klargöra syftet har vi tagit fram följande forskningsfrågor:   Vilken roll har kunden utifrån resebyråernas perspektiv? Hur kan resebyråer utveckla sina digitala plattformar för ökad kundmedverkan? Vilka fördelar erbjuder den fysiska resebyrån för kunderna, som de digitala tjänsterna inte kan?   Metod Studien har utgått ifrån en kvalitativ forskningsmetod där vi har varit deduktiva i början av arbetet, därefter utgick vi ifrån en mer induktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Platsens unika försättningar för integration : Studie om integrationsstrategier och dess implementering i Karlstad kommun

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Johan Skommargård; Alexander Persson; [2018]
  Nyckelord :Integration; implementering; samhällsplanering; Karlstad kommun;

  Sammanfattning : Integration är ett mångfacetterat begrepp och kan behandlas ur flera perspektiv. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Karlstad implementerar integrationsstrategier inom fysisk planering och hur Karlstad kommun förhåller sig till den unika platsens förutsättningar. LÄS MER