Sökning: "Alexander Piauger"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alexander Piauger.

 1. 1. Amorteringskravet - minskad skuldsättning eller högre trösklar för förstagångsköpare?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Tim Falk; Alexander Piauger; [2017-06-26]
  Nyckelord :Amortization requirement; apartment; monthly fee; regression analysis; uncontrolled before-after;

  Sammanfattning : This thesis examines the effect of the amorteringskrav, which is an amortization requirement, on the price of apartments in Gothenburg. More precisely, the purpose is to investigate whether the importance of the monthly fee has changed due to the introduction of the amortization requirement. LÄS MER

 2. 2. I en annan del av Göteborg- om var våldsbrott begås i media

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Kajsa Lind; Carl Moberg; Alexander Piauger; [2013-04-26]
  Nyckelord :I en annan del av Göteborg;

  Sammanfattning : I en annan del av Göteborg är uppbyggd av en kvantitativ undersökning av kriminaljournalistiken i Göteborg. Undersökningen bygger på en granskning av GP, GT, Metro, TV4 Göteborg, Västnytt och Västekot, och deras våldsbrottsrapportering under 90 dagar år 2009... LÄS MER