Sökning: "Alexander Real"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden Alexander Real.

 1. 1. A Modelling Study on the Impact of Luggage and Airworthiness Certification on Aircraft Evacuation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Alexander Johansson; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Real-life aircraft evacuation drills can cost up to 2 million USD and may not at the same time be able to represent a real emergency scenario. with the use of evacuation models as a complement to the testing may reduce this cost. LÄS MER

 2. 2. Supply Chain Management – A way to achieve Circular Economy

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Mergim Hasanaj; Alexander Jansson; [2018]
  Nyckelord :Circular Economy; Supply Chain Management; Plastic Material; Circular Economy Business Model; Reuse; Remanufacture; Recycle.;

  Sammanfattning : IntroductionResearchers describes the objective and purpose of Supply Chain Management (SCM) as value maximization and to optimize the flow of goods from suppliers to consumers. Goods require resources and Stahel (2016) argues that a transition towards Circular Economy (CE) will save the earths resources and increase motivate the main purpose of SCM. LÄS MER

 3. 3. Design and Development of a Wireless Multipoint E-stop System for Autonomous Haulers

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Karlsson Alexander; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Safety-related functions are important in autonomous industrial applications and are featured in an extensive body of work contained within the standards. The implementation of safety-related systems is commonly done by an external company at a great cost and with limited flexibility. LÄS MER

 4. 4. Random testing with sanitizers to detect concurrency bugs in embedded avionics software

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system; Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Viktor Johansson; Alexander Vallén; [2018]
  Nyckelord :fuzz testing; software testing; AFL; american fuzzy lop; embedded systems; santizer; threadsanitizer;

  Sammanfattning : Fuzz testing is a random testing technique that is effective at finding bugs in large software programs and protocols. We investigate if the technology can be used to find bugs in multi-threaded applications by fuzzing a real-time embedded avionics platform together with a tool specialized at finding data races between multiple threads. LÄS MER

 5. 5. The Leasing process on the Commercial Real Market

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Fredrik Hedén; Alexander Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Risk; real estate; investment; leasing process; risk minimization;

  Sammanfattning : Den kommersiella fastighetsmarknaden är till skillnad från bostadsmarknaden, inte utsatt för högre efterfrågan än utbud. Istället finns det ett större utbud för hyresgästerna att välja mellan. För att locka nya kunder måste fastighetsbolagen vara tillräckligt flexibla för att tillgodose behoven hos den eventuellt nya hyresgästen. LÄS MER