Sökning: "Alexander Real"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden Alexander Real.

 1. 1. Virtual Commissioning of an industrialwood cutter machine : A software in the loop simulation

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Montero Vera Edgar Alexander; [2020]
  Nyckelord :Virtual commissioning; PLCSIM advanced; digital twin; mechatronics concept designer; SIMIT; TIA Portal; PLC; HMI; software in the loop.;

  Sammanfattning : The methods used today for the commissioning and validation of industrial machines requires theconstruction of physical prototypes. Those prototypes help the engineers to e.g. validate if theprogram code meant to control a machine works as intended. LÄS MER

 2. 2. Varanger Sauna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Alexander Carlsen; [2019]
  Nyckelord : sauna ; smoke sauna ; Norway ; Varanger ; detail ; wood ; brettstapel ; plywood ;

  Sammanfattning : The detailing of many important and essential aspects of a building are initially neglected and thought of as a last step before the completion of a project, starting with the large scale working down to the small scale. They’re usually treated secondary and the general scheme is prioritized. LÄS MER

 3. 3. An Automated Digital Analysis of Depictions of Child Maltreatment in Ancient Roman Writings

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Alexander Browne; [2019]
  Nyckelord :digital humanities; child maltreatment; ancient rome; christianity; sentiment analysis; naive bayes;

  Sammanfattning : Historians, mostly engaging with written evidence, have argued that the Christianisation of the Roman Empire resulted in changes in both attitudes and behaviour towards children, resulting in a decrease in their maltreatment by society. I begin with a working hypothesis that this attitude-change was real and resulted in a reduction in the maltreatment of children; and that this reduction in maltreatment is evident in the literature. LÄS MER

 4. 4. Intellektuellt kapital : En jämförelse av årsredovisningar mellan svenska företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Olof Holm; Alexander Haglund; Jonas Sukhin; [2019]
  Nyckelord :Intellectual capital; content analysis; annual reports; pharmaceutical sector; IT-consultant sector; Bank sector; real estate sector; cross-sectional study; James Guthrie code scheme; Intellektuellt kapital; innehållsanalys; årsredovisning; Läkemedelsbranschen; IT-konsultbranschen; Bankbranschen; Fastighetsbranschen; Tvärsnittsstudie; James Guthrie kodschema;

  Sammanfattning : Paraplybegreppet intellectual capital (IC) innefattar alla former av tillgångar som saknar fysisk substans och som utgör skillnaden mellan ett företags redovisade värde och deras marknadsvärde. Två noterade företag med identiska tillgångar på balansräkningen kan alltså värderas till helt olika priser. LÄS MER

 5. 5. Hur upplever fastighetsmäklare och företagsledning sin arbetsmiljö när fastighetsmäklare har en garantilön samt provisionslön?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Alexander Gustafsson; Julia Hilm; [2019]
  Nyckelord :Lönesystem; Fastighetsmäklare; Provision; Hälsa; Garantilön;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att dels undersöka hur företagsledning och anställda upplever sin arbetsmiljö när anställda mäklare har en garantilön samt provisionslön. Men även hur detta lönesystem påverkar anställda ur ett hälsoperspektiv och vilken påverkan detta har på kundnöjdheten. LÄS MER