Sökning: "Alexander Söderberg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Alexander Söderberg.

 1. 1. Autentisering med musik : En explorativ undersökning om musikal autentisering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Ivar Söderberg; Alexander Arvidsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag finns det många olika autentiseringsmetoder, alla med diverse styrkor som svagheter. Det mest förekommande sättet att autentisera sig på är via ett lösenord. Med lösenord kommer dock ett problem - Att komma ihåg det. Många användare väljer idag simpla lösenord för att göra det enkelt att komma ihåg. LÄS MER

 2. 2. Modellutvärdering av Thomas- och Matérnklusterprocesserna för nervmönster i neuropati

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Alexander Thorén; Jesper Söderberg; Michal Palak; Ruben Seyer; [2021-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den globala epidemin av diabetes och prediabetes har lett till en epidemi av komplikationer relaterade till dessa sjukdomar. En av de mest förekommande komplikationerna är diabetesneuropati som utmärks av axonal degeneration av nervtrådar och kan orsaka känselbortfall och smärtor. LÄS MER

 3. 3. Anomalous Dimensions in the WF O(N) Model with a Monodromy Line Defect

  L3-uppsats, Uppsala universitet/Teoretisk fysik

  Författare :Alexander Söderberg; [2017]
  Nyckelord :Anomalous Dimensions; WF; O N Model; phi^4 theory; Monodromy Line Defect; Co-Dimension Two; 3 Dimensions; CFT; 3D; Dimensional; Conformal Field Theory; Quantum Field Theory; QFT;

  Sammanfattning : General ideas in the conformal bootstrap program are covered. Both numerical and analytical approaches to the bootstrap equation are reviewed to show how it can be manipulated in different ways. Further analytical approaches are studied for theories with defects. LÄS MER

 4. 4. Impact and Adoption of Flexibility in a Rigid and Centralized Distribution Network : A Case Study on a Global Manufacturing Company

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :ANTON SÖDERBERG; ALEXANDER WALLENBERG; [2016]
  Nyckelord :Manufacturing and Distribution Network; Standardization; Centralization;

  Sammanfattning : For manufacturing firms to succeed in the global marketplace it is important that they have an efficient supply chain that is well adapted to the characteristics of the products. This thesis explore the companies' challenge to adapt its supply chain to the characteristics of  heir products. LÄS MER

 5. 5. Browsing the Web of Amplitudes

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teoretisk fysik

  Författare :Alexander Söderberg; [2016]
  Nyckelord :amplitude; amplitudes; relation; relations; browsing; web; bcj; kk; double; copy; zeroth; klt; single; valued; projection; quantum; field; theory; qft; string; type; I; II; heterotic;

  Sammanfattning : We begin by studying field-theory amplitude relations such as the Kleiss-Kuijf, Bern-Carrasco-Johansson, Kawai-Lewellen-Tye and the double copy construction, which are important ingredients in this thesis. Going beyond the field-theory limit we study how the gauge-sector of the heterotic string relates to type I amplitudes through the single valued projection of multiple zeta values. LÄS MER