Sökning: "Alexander Sjöö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexander Sjöö.

  1. 1. Varuutstyrslar, produktens form som kännetecken.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

    Författare :Alexander Sjöö; [2006]
    Nyckelord :Immaterialrätt; varumärkesrätt; varuutstyrsel; förpackningsutstyrsel; särskiljningsförma°ga; Juridical science; Rättsvetenskap; juridik; Law and Political Science;

    Sammanfattning : In the expansion rate of the national as well as the international market, the importance of trademark has been given a central matter. The definition of what can be considered a trademark has been widened. Today’s trademark law defines a trademark as something that can be graphically reproduced. LÄS MER