Sökning: "Alexander Skogsberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexander Skogsberg.

  1. 1. Potential methods of recycling brass containing lead : Literature study of lead separation from brass scrap

    Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap

    Författare :Aravinthan Kananathan; Alexander Skogsberg; [2017]
    Nyckelord :Brass scrap recycling; lead removal; compound separation; dilution; Mässingskortsåtervinning; bly borttagning; utspädning;

    Sammanfattning : .... LÄS MER