Sökning: "Alexander Spel"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Alexander Spel.

 1. 1. Realtidsmultiplayerspel på IoT-backend

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Joel Almqvist; Björn Detterfelt; Tim Håkansson; David Kjellström; Axel Löjdquist; Joel Oskarsson; Lieth Wahid; Alexander Wilkens; [2018]
  Nyckelord :iot; internet of things; game; mobile; web; javascript; react; cybercom; sensors; online; multiplayer; internet; mobil; spel; flera spelare;

  Sammanfattning : This report presents a project carried out for the company Cybercom by eight students from Linköping University. The aim of the project has been to develop a real-time multiplayer game using an existing system for communication between different devices. The game has been developed as a web app that contains multiple game modes. LÄS MER

 2. 2. Inverkan av spelmusikens instrumentation : Hur instrumentationen i spelmusik påverkar spelarens val i en virtuell värld

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Alexander Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :instrumentation; music; psychology; immersion; instrumentation; musik; psykologi; immersion;

  Sammanfattning : Musik har en värdefull plats i spelvärlden, strävan efter att skapa något unikt och innovativt präglar varje kompositör. Är det möjligt att subliminalt förmedla och påverka spelarens val i en virtuell värld, genom musik? Den här studien fokuserar på om hur instrumentationsbyte inom spelmusik kan ha en inverkan på spelarens handlingar i spelet Minecraft (2011). LÄS MER

 3. 3. En konkurrensutsatt spelmarknad : Med särskild inriktning på onlinespel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nilsson Alexander; [2018]
  Nyckelord :spel; spellagstiftning; eu-rätt; fria rörlighet; inre marknad; lotteri; kasino; online;

  Sammanfattning : Den svenska spellagstiftningen härrör från närmare ett sekel tillbaka i tiden. Staten har sedan 1943 varit ensam aktör på den svenska spelmarknaden och en privatiserad spelmarknad har enbart funnits under den korta tid som Tipstjänst inte varit förstatligat. Sedan införandet av spelmonopolet har mycket hänt. LÄS MER

 4. 4. Identification with Game Characters : Effects of visual attributes on the identification process between players and characters

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Alexander Gast; [2017]
  Nyckelord :identification; visual attributes; characters; digital games; identifiering; visuella attribut; karaktärer; digitala spel;

  Sammanfattning : Concept of identity within digital games is believed to be a prominent subject as the bond between the player and the character could potentially enhance the gameplay experience. There is as yet a lack of studies addressing the visual identification of predefined game characters. LÄS MER

 5. 5. Tutorials påverkan på inlärning I digitala spel

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Alexander Flodén; [2017]
  Nyckelord :tutorial; first-person puzzle platformer; tutorial; första-persons pussel plattform;

  Sammanfattning : This paper researches how players with different experiences in games can learn and experience a tutorial. The purpose of this study is to get a better understanding about the practical application of a tutorial and how it needs to be adjusted for different kinds of audiences for them to be able to learn and understand the game. LÄS MER