Sökning: "Alexander Sundberg Viebke"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexander Sundberg Viebke.

  1. 1. En lönsammare uttorkningsprocess i byggproduktion : En studie om kostnad & miljö

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Oskar Kling; Christoffer Schyllert Römo; Alexander Sundberg Viebke; [2018]
    Nyckelord :Diesel; Pelletspanna; Fjärrvärme; Uttorkning; NOx; Hetvattensystem; Hetluftsystem; Effektbehov;

    Sammanfattning : I detta examensarbete har olika metoder för uttorkning inom byggproduktion undersökts, samt hur val av energislag påverkar miljön men även dess kostnader. Till uttorkningsprocessen finns olika alternativ att använda sig av. Oftast används fjärrvärme då detta anses vara den mest miljö- och kostnadseffektiva metoden. LÄS MER