Sökning: "Alexander Torstensson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Alexander Torstensson.

 1. 1. Testutrustning för att bedöma knäckvinklar på pappersprodukter : Utveckling av metod och konstruktion av en knäckvinkeltestare för bestruktna pappersprodukter

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Författare :Alexander Torstensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektet är en del av examen för studenter inom ​högskoleingenjörsprogrammet för innovationsteknik och design​ på Karlstads Universitet och fortgår under vårterminen 2019. Projektet har utförts på uppdrag av BillerudKorsnäs och målet har varit att ta fram en utrustning som kan användas för att bedöma knäckvinklar i bestrykningar på pappersprodukter. LÄS MER

 2. 2. Anställdas perspektiv på motivationsfaktorer : En kvalitativ studie om hur chefer kan motivera personal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Miranda Lindholm; Alexander Torstensson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hur implementerar företag säkerheten vid utveckling av mobilapplikationer?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Mikael Torstensson; Alexander Back; [2013]
  Nyckelord :utveckling; säkerhet; implementering; mobilapplikation; app; android;

  Sammanfattning : Ett av de områden där utvecklingen idag går som snabbast är IT och de senaste åren har det varit mobilapplikationsutveckling som dominerat. Allt fler skaffar smarta mobiler och antalet applikationer (appar) till dessa ökar konstant. Med en internetuppkoppling finns det idag ytterst få begränsningar för vad du kan göra med en smartphone. LÄS MER

 4. 4. Våld i samkönade relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Louisa Torstensson; [2011]
  Nyckelord :domestic violence; same sex relationships; same-sex abuse; Social Sciences;

  Sammanfattning : ABSTRACT The domestic violence among lgbt - persons is a social problem and should be treated as such. Until now it has not been investigated as much as domestic violence amongst heterosexuals. This despite the fact that it is known that between 20 and 50 % (Alexander 2002) of homosexual couples have suffered from it. LÄS MER

 5. 5. En däckspark på bilåterförsäljarna - belöningssystem i bilbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erika Hedefalk; Fredrik Karlberg; Alexander Torstensson Chaabane; Christoffer Engdahl; [2006]
  Nyckelord :Belöningssystem; incitament; motivation; bilförsäljningsbranschen; agentproblem; säljkårer; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vi har gjort en kvalitativ tvärsnittsstudie av belöningssystem i bilbranschen då vi funnit det intressant att studera de olika belöningssystemens utformining och de faktorer som ligger bakom utformandet av dessa. Våra primära källor har utgjorts av interjuer som tagit plats med en person med styrande roll på sex olika bilförsäljningsanläggningar, fem av dessa lokaliserade i Malmö-Lund området och en av dem i Stockholm. LÄS MER