Sökning: "Alexander Zachrisson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Alexander Zachrisson.

 1. 1. “Solidariska vänner kommer göra sitt yttersta för de ukrainska flyktingarna” : En kritisk diskursanalys av tidningsartiklar kring de ukrainska flyktingarna 2022

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sara Zachrisson; Alexander Holmberg; [2022]
  Nyckelord :critical discourse analysis; discourse; mediazation; refugee; social work; diskurs; flykting; kritisk diskursanalys; medialisering; socialt arbete;

  Sammanfattning : Media has a big influence on today's society, as it is one of the main sources of information for the general public. The political scene in Sweden has become more mediazied and politicians use the media platforms to communicate with the citizens. Media has the power to produce, reproduce and challenge discourses. LÄS MER

 2. 2. NYTTOREALISERING I OFFENTLIG SEKTOR Incitament och hinder vid arbete med nyttor i IT-projekt

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Alexander Herlet Zachrisson; Niklas Jönsson; [2019-08-07]
  Nyckelord :Nyttor; Effekt; Effekthemtagning; Utvärdering; Offentlig verksamhet; Hinder; Incitament;

  Sammanfattning : Nyttorealisering handlar om hur organisationer bättre kan arbeta för att genomföra IT-projekt och realisera målbilder genom att fokusera på den bakomliggande nyttan. Många IT-projekt som genomförs idag når inte sin fulla målbild alternativt misslyckas helt i sitt införande, något som inte minst gäller offentlig sektor. LÄS MER

 3. 3. Pharmaceutical Distribution in Japan. A study on how external factors affect the Japanese pharmaceutical wholesale industry

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Eriksson; Erik Zachrisson; [2016-10-12]
  Nyckelord :Pharmaceutical; Wholesale; Distribution; Japan; External factors;

  Sammanfattning : The number of wholesalers in Japan has been decreasing. This has led to changes for wholesalers as they have gone from being dependent on manufacturers to independent. Wholesalers focus have changed from local to regional, and in some cases national. LÄS MER