Sökning: "Alexander den store"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Alexander den store.

 1. 1. Simuleringsbaserad optimering av produktionsflöde

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Alexander Ericsson; Elliot Gutestam; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts i samarbete med högskolan i Skövde med syftet att genom simulering och optimering påvisa produktionstekniska parametrars påverkan på ett systems prestanda. Examensarbetets mål var att från data ta fram en simuleringsmodell som på ett korrekt sätt avspeglade verkligheten och som kunde användas vid optimering. LÄS MER

 2. 2. DEN ÖKADE E-HANDELNS PÅVERKAN PÅ FYSISKA BUTIKER : En studie inriktad på kundrelationer inom elektronikbranschen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Amel Alisic; Carl-Henrik Gustavsson; Alexander Sassi; [2017]
  Nyckelord :customer relationship; e-commerce; physical store; electronics; Elgiganten; Media Markt; kundrelationer; e-handel; fysiska butiker; elektronik; Elgiganten; Media Markt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Modelling of battery cooling for Formula Student application : 3D Simulation of air cooled lithium-ion battery with COMSOL Multiphysics®, applied on 2016 years KTH Formula Student car “EV12e”

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Alexander Erik Magnusson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Electric and hybrid cars is one of the technologies to reduce the uses of fossil fuel. What is common with an electric car and a hybrid car is the use of battery to store electrical energy. To sustain high performance, long lifetime and to keep high safety in an electric vehicle it’s very important to control the temperature of the battery cells. LÄS MER

 4. 4. Kalkvärmelagring : Värmelagring med kalk genom kemiska reaktioner

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Alexander Boley; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : från solpaneler i kalk via en kemisk process, kalciumhydroxid ⇔ kalciumoxid. Produkten är anpassad för svenska småhus enligt de standarder som anges av statistiska centralbyrån. LÄS MER

 5. 5. Varumärkens nya genväg till värde - En studie om heritage branding från ett konsumentperspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marielle Gomez; Filip Ripe; [2015]
  Nyckelord :Brand Heritage; Authenticity; Trust; Value creation; Customer ambivalence; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Varumärkens nya genväg till värde – En studie om heritage branding från ett konsumentperspektiv Seminariedatum: 2014-05-26 Kurs: FEKN90, Examensarbete på̊ Civilekonomprogrammet, 30 högskolepoäng Författare: Marielle Gomez & Filip Ripe Handledare: Annette Cerne Nyckelord: Brand Heritage, Autenticitet, Förtroende, Värdeskapande, Konsument ambivalens Syfte: Från ett konsumentperspektiv undersöka till vilken grad ett påhittat eller lånat heritage har betydelse för konsumenters upplevda värde. Metod: Uppsatsen har en abduktiv ansats och tillämpar en kvalitativ forskningsstrategi. LÄS MER