Sökning: "Alexandra Adler"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alexandra Adler.

 1. 1. Moment 22 : En kvalitativ studie om hur socialtjänsten och frivilliga organisationer arbetar och samarbetar med hemlöshetsfrågan i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lilian Gillegård; Alexandra Adler; [2016]
  Nyckelord :Homelessness; cooperation; working; voluntary organizations; district administrations; Stockholms stad; Hemlöshet; samarbete; arbetssätt; frivilliga organisationer; stadsdelsförvaltningar; Stockholms stad;

  Sammanfattning : Moment 22 är skriven av Lilian Gillegård och Alexandra Adler. Uppsatsens syfte är att utveckla och fördjupa förståelsen för hur samverkan mellan ideella organisationer och offentlig verksamhet kan se ut kring hemlöshet. Vidare består syftet av att undersöka dessa verksamheters olika metoder och arbetssätt i deras arbete med hemlöshet. LÄS MER

 2. 2. Öppen struktur i svenska domar : en analys av det juridiska språket i svenska tingsrättsdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexandra Adler; [2013]
  Nyckelord :Allmän rättslära;

  Sammanfattning : .... LÄS MER