Sökning: "Alexandra Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Alexandra Bengtsson.

 1. 1. PLASTICS AND LOBBYIN G - lobby group success in the decision making phase of a policy

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexandra Bengtsson; [2023-11-09]
  Nyckelord :Key words: European Union; lobbying; lobbying success; environmental policy ; single use plastics.;

  Sammanfattning : In June 2019 a new legislation was in place targeting plastic pollution in the EU, banning the 10 most found single use plastic products ( SUP: s ) found in the marine environment. This was an important legislation where the EU lobby groups , mainly the environmental and the industry groups were lobbying the decision makers . LÄS MER

 2. 2. Socionomstudenters attityder gentemot socialtjänsten - En kvantitativ studie om hur socionomstudenters erfarenheter av socialtjänsten påverkar deras attityder.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ida Haag Bengtsson; Alexandra Ryhle; [2023]
  Nyckelord :Attityder; socialtjänsten; socialt arbete; socialarbetare; socionomstudenter; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate social work students at Lund University's attitudes toward social services in Sweden and analyze the potential connection between the student's previous experience with social services and their attitudes using the Tripartite model of perspectives presented by Rosenberg and Hovland (1960). This study is based on a quantitative approach using an online survey to gather the empirical data. LÄS MER

 3. 3. Sustainability in Deeds, Not Words. : Business Model Innovation for the Sake of Delivering Sustainable Value.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Pontus Alm; Emelie Bengtsson; Alexandra Stenstrand; [2022]
  Nyckelord :Business Model; Business Model Innovation; Sustainable Business Model Innovation; Business Model Transformation;

  Sammanfattning : Background: As the business world faces significant changes to adapt to the rapidly increasing sustainability demand, they also face significant changes to their business core. The European Commission established a circular action plan in 2015, pressuring businesses operating in the EU area to work to implement sustainability in their operations proactively. LÄS MER

 4. 4. ”Ett verktyg med många möjligheter” : En kvalitativ studie om förskollärares förhållningssätt till samt arbete med lärplattan i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Alexandra Aronsson; Evelina Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :lärplatta; förskola; pedagogik; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Digitala verktyg har sedan 1 juli 2019 skrivits in som en obligatorisk del i förskolan. Tidigare studier framhåller att pedagogers inställningar till digitala verktyg påverkar både om och hur verktygen implementeras i verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Äldre personers syn på e-hälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Alexandra Möser; Maria Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Äldre personer; e-hälsa; tillgänglighet; delaktighet; självständighet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: E-hälsa är ett snabbt växande område inom hälso- och sjukvården som har möjlighet att möta äldre personers behov. Äldre personer har ett intresse av att använda e-hälsa då det har potentialen att ge dem bättre insikt i deras vård i form av tillgänglig hälsoinformation. LÄS MER