Sökning: "Alexandra Bonnevier"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexandra Bonnevier.

  1. 1. Håll i hatten! : Hattföretaget Tonaks möjligheter att stärka sitt varumärke på en mogen marknad

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Christina Juhlin-Dannfelt; Alexandra af Winklerfelt; Caroline Bonnevier; [2011]
    Nyckelord :Varumärkesimage; varumärkesidentitet; positionering; mogen marknad; gapanalys;

    Sammanfattning : Bakgrund: Hattmarknaden har under de senaste åren genomgått stora förändringar, som främst beror på en minskad efterfrågan, vilket har resulterat i att hattföretaget Tonak befinner sig på en mogen marknad. När ett företag befinner sig på en mogen marknad är kunders behov generellt tillfredsställda, produkter kopieras hastigt och priskänsligheten är hög. LÄS MER