Sökning: "Alexandra Botsjö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexandra Botsjö.

  1. 1. Upplevelsen av det dagliga livet med Parkinsons sjukdom : Att leva med en oförutsägbar kropp

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Alexandra Botsjö; Olivia Bengtsson; [2019]
    Nyckelord :Everyday life; Experience; Motor symptoms; Parkinson’s disease; Det dagliga livet; Motoriska symtom; Parkinsons sjukdom; Upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: 20 000 personer i Sverige lever med Parkinsons sjukdom. Parkinsons sjukdom är en kronisk, neurologisk sjukdom som karaktäriseras av motoriska och icke-motoriska symtom. De motoriska symtomen försvårar utförandet av aktiviteter i det dagliga livet. LÄS MER