Sökning: "Alexandra Ericsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Alexandra Ericsson.

 1. 1. Teknikämnet ur lärares perspektiv : att nå en likvärdig utbildning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Alexandra Ericsson; Erika Nordgren; [2019]
  Nyckelord :Teknikundervisning; Grundskola årskurs 4-6; Teknikämnet; Likvärdig utbildning; Holistiskt lärande; Pragmatism;

  Sammanfattning : I dagens samhälle efterfrågas teknisk kunskap, trots det brister teknikämnet på flera av Sveriges skolor. Med bakgrund i en av Skolinspektionens granskningar har vi därför valt att undersöka hur behöriga tekniklärare i årskurs 4-6 upplever teknikämnet, i syfte att genom ett holistiskt lärande nå en likvärdig utbildning. LÄS MER

 2. 2. Hur patienter med onkologiska sjukdomar upplever kommunikation i mötet med sjuksköterskan : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Ida Ericsson; Alexandra Olsson; [2015]
  Nyckelord :Kommunikation; Patienter; Upplevelser; Sjuksköterska; Onkologi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hur kommunikation sker i vården är något som patienter är missnöjda med och brister i kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienter kan utgöra en säkerhetsrisk för patienter.  En tredjedel av Sveriges befolkning riskerar att någon gång drabbas av onkologiska sjukdomar, vilket gör dem till en stor patientgrupp att studera. LÄS MER

 3. 3. Women In Diplomacy : How is the Problem of Absence of Women in Diplomacy Framed by the UN?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik; Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik

  Författare :Moez Dharsani; Alexandra Ericsson; [2013]
  Nyckelord :Women in Diplomacy; Framing; United Nations; Women in Foreign Policy; International Campaigns; Kvinnor i diplomati; framing; Förenta Nationerna; Kvinnor i utrikespolitik; internationella kampanjer;

  Sammanfattning : The following Bachelor’s thesis is analyzing contemporary advocacy for more women in diplomacy by the United Nations (UN), with the help of framing theory. More specifically, it examines, (1) how is the absence of female diplomats represented as a problem? (2) What is represented as the causes of that problem? And finally, (3) what is represented as the solutions to that problem? The thesis examines one UN body: UNITAR, which is the only body that focus on the promotion of women explicitly in diplomacy. LÄS MER

 4. 4. Input interface requirements on board mounted DC/DC converters

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Alexandra Cronebäck; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis has been carried out on behalf of the department of Power Modules at Ericsson.In a telecom system interface A is a physical point between the power supply system and the telecommunication equipment described in a European standard called ETSI EN 300 132-2. This interface is also described in the American standard ATIS-0600315.2007. LÄS MER

 5. 5. Vårdpersonals beskrivning och uppfattning av arbetssättet: Aktivitet på schema för äldre på särskilt boende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Ann-Sofie Ericsson; Alexandra Persson; [2009]
  Nyckelord :Arbetsterapeutiska projekt; arbetsterapi; arbetstillfredsställelse; egen tid; utevistelse; äldreomsorg; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : I Lunds kommun har det sedan år 2007 pågått ett projekt inom äldreomsorgen: ”Utevistelsens betydelse för hälsan”, där ett nytt arbetssätt rörande inplanering och utförande av aktiviteter implementerats. Syftet med denna studie var att kartlägga vårdpersonals beskrivning och uppfattning av att arbeta med inplanering respektive utförande av utevistelse och egen tid för äldre på särskilt boende. LÄS MER