Sökning: "Alexandra Fransson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Alexandra Fransson.

 1. 1. Vad motiverar SFI-deltagare att lära sig svenska? En kvalitativ studie om vad som motiverar deltagare på SFI att lära sig svenska som andraspråk.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Alexandra Fransson; [2021-03-08]
  Nyckelord :motivation; SFI; andraspråksinlärning; instrumentell och integrativ motivation; intern och extern motivation; kulturell bakgrund;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om vad som motiverar vuxna inlärare att lära sig svenska på SFI. Begreppet motivation har visat sig vara både svårdefinierat och abstrakt, men det är trots allt en av de viktigaste komponenterna när det kommer till andraspråksinlärning (Dörnyei 1998:117). LÄS MER

 2. 2. The Blue Project

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Alexandra Fransson; Jacob Alm Andersson; [2020]
  Nyckelord :Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The initiating impetus of this project was a frustration over the en-masse inaction experienced in relation to the climate crisis. Although people are aware of necessary actions few are able to act. This project attempts to understand people’s inability to act whilst looking at ways to counter this apathy through behavioral change. LÄS MER

 3. 3. Patienters vårdupplevelser när kommunikationen brister.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Amanda Josefsson; Alexandra Fransson; [2015]
  Nyckelord :Kommunikation; Patient; Vårdmöte; Upplevelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER