Sökning: "Alexandra Fridlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexandra Fridlund.

  1. 1. Konstruktion och psykometrisk prövning av ett situationsbaserat bedömningstest avseende effektiva ledarskapsbeteenden

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Alexandra Appelgren Sundberg; Maria Fridlund; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Ledarskapsbeteenden i form av monitorering och återkoppling har i forskning kunnat påvisa en ökning av medarbetarnas motivation och effektivitet. Det saknas i nuläget lättillgängliga metoder att mäta och studera denna typ av ledarskapsbeteenden. LÄS MER