Sökning: "Alexandra Grön"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Alexandra Grön.

 1. 1. "Det här tror dina grannar om din miljövänliga konsumtion" : En kvantitativ enkätstudie om generation Y ochgeneration Z's motivation till inköp av miljövänligalivsmedel.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Alexandra Hellgren; Stina Norqvist; [2020]
  Nyckelord :Marknadsföring; grön marknadsföring; Generation Y; Generation Z; miljövänlig;

  Sammanfattning : Miljöfrågor har under senare tid blivit ett allt mer uppmärksammat och prioriterat ämne. Den ökade uppmärksamheten har medfört att fler och fler börjat engagera sig mer i dessa frågor. Detta har resulterat i ett skifte på marknaden där miljövänlig konsumtion haft en markant effekt på många aktörers marknadsföringsstrategier. LÄS MER

 2. 2. Grön karaktär - en kommunikationsbarriär?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanne Camilla Semb; Alexandra Walker; [2015-06-22]
  Nyckelord :Grön; Hållbar; Hudvård; Marknadsföring; Marknadskommunikation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Köpcentrums Miljöarbete i Stockholm

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elin Johansson; Alexandra Linde; [2012]
  Nyckelord :Köpcentrum; miljö; förvaltning;

  Sammanfattning : Miljö- och klimatfrågor blir allt viktigare och medvetenheten ökar allt mer i samhället. Höga krav ställs framförallt på fastighetssektorn som förbrukar en stor del av jordens totala energi. LÄS MER